Responsive image

Over mijn werkzaamheden

Tekenen doet me ‘landen’, en dat werkt prima voor een hoofd wat vol zit met ideeën en fantasieën.
Ik ben een autodidactisch illustrerend schilder en schilderend illustrator. Mijn werk kent vele gedaantes maar is altijd herkenbaar. Door ongebruikelijk materiaal in mijn mixed media schilderwerk en mijn illustratief werk in te zetten blijft het werk verrassend en origineel. Onderzoeken en experimenteren dat is mijn drijfveer.

Als voormalig leerkracht in het basisonderwijs stimuleerde ik die onderzoekende houding bij de leerlingen. Ik ben er van overtuigd dat je daardoor anders gaat kijken naar ogenschijnlijk gewone zaken. Door nieuwsgierig te zijn, je veel af te vragen en na te denken over waarom je dingen doet zoals je ze doet ontwikkel je een prachtige basis voor een eigen blik op de wereld.

Op dit moment werk ik parttime als museum educator bij het Historisch Centrum Leeuwarden. Daarnaast geef ik als freelancer advies en ontwikkel ik materiaal voor erfgoed educatie en kunst- en natuureducatie projecten t.b.v. het basisonderwijs, NME’s en musea. Ik maak schilderijen en illustraties in opdracht, schrijf verhalen en maak foonfoto’s van opvallende zaken in de natuur.

Over

Verslag juryrapport

‘Verhalen in het landschap’

‘In de afgelopen maanden heeft Vera laten zien dat ze tot veel meer verdieping van haar onderwerp is gekomen. De serie beelden toont een sterke samenhang wat betreft inhoud en vormgeving. Ze weet het onderwerp met veel speelsheid en humor te verbeelden. Het werk heeft een natuurhistorisch educatief element en wordt illustratief genoemd. Haar werk is authentiek, eigenzinnig en ze gaat met haar beeldtaal haar eigen gang’.

Educatieve projecten,

tekst- en tekenwerk

Exposities

26 nov. 2020 t/m 26 maart 2021
Expositie in de entreehal verzorgingshuis Bloemkamp te Bolsward

Kleine expo Fries Scheepvaart Museum -Sneek in het kader van
het educatief ‘Sterke Yerke’ afval project.

6 okt - 20 dec. 2019
Expositie kerkje Mildam

april 2019
Groepsexpositie Steven Sterk -Gorredijk - ‘Verhalen in het Landschap’

november- LF2018
CAV gebouw Oldeberkoop - ‘Verhalen in het Landschap, -
winnaar met 13 collega kunstenaars van de 160 inzendingen.

augustus 2017
Kunstroute ‘Paradepaadje’ -boerderij Burgwerd

voorjaar 2016
Partylocatie ‘De Pollepleats’ - Westhem Frl

23 & 24 oktober 2012
‘Proef de Kunst’ Terherne Friesland.Illustraties kinderboeken

2014 Fronika de Flie - Frysk, eigen uitgave - mee teken prentenboek voor jonge kinderen.

2016 Rôversguod - uitgeverij Louise - Frysk - auteur: Janneke de Boer

2020 Frjemde Fratsen opt it Kastiel - Frysk, uitgeverij Louise- auteur Astrid Kuiper.

Stichtigingen & Musea

Ontwikkelen en illustreren van het Fryske Taalprojekt 'Gysberts lytse Rymlerye’.
Gysbert Japicz Hûs te Bolsward van mei 2013 – juni 2014.

Dit Fryske educatief erfgoed project ‘Gysberts lytse Rymlerye’, is door mij ontwikkeld, geschreven en geïllustreerd in opdracht van het GJH.

Stichting Markant NO Friesland:
2009 Erfgoed project - ‘Doen als toen’ - ism NME ‘De Klyster’ + ‘De Sûkerei’ museum -Damwoude.

2013 Erfgoed samenwerkende musea project ‘Op stap met Mark & Ant’


Jopie Huisman Museum - Workum:
2013 Een Mooie Zooi met Jopie - educatief duurzaamheid project

2015 Jopie’s koffer met kunst - educatief erfgoed project.

2018 Jopie’s Schetsboek - educatief tekenproject

Museum Hert fan Fryslân - Grou:
2013 ‘Lytse Eeltsje’ - educatief erfgoed project met 2 routes in dorp en museum rond dorpsdokter en verteller 19e eeuw: Eeltsje Halbertsma.

2018 ‘Het notitieboekje van Joost Halbertsma’ - educatief project met 2 routes in dorp en museum rond dichter, schrijver en Fries Erfgoed ‘bewaker’: Joast Hiddes Halbertsma.

Museum Joure:
2016 De Tijdmachine - educatief erfgoed project.

2018 De Theefabriek -
2019 De Maakfabriek - ,, maak/techniek project.

Historisch Centrum Leeuwarden:
2019 De snuffelkar van Ridzert Rat - educatief archief project

2020 ‘Het Fladdermysterie van de Oldehove’ - educatief spel- en erfgoed project

2020 ‘Un rontsje met Leeuwke ut hontsje’ - buitenschools aanbod voor de jonge gasten in de vaste expo.

2017: Nacht van de nacht - Educatief Project /krantuitgave ism architect Nynke Rixt Jukema & Pyke Kroes Advies. Garnalenvissers Bond: Kranteditie : ‘Het nieuws van Pelle Garnaal’